Видове изследвания извършвани в нашите лаборатории

24 мар

 

 РЗИ Габрово, с включените в него лаборатории по: микробиология, вирусология и паразитология, се извършва широк спектър от изследвания, съобразени с Националните стандарти по съответните специалности.
Тук могат да бъдат етиологично диагностицирани причинителите на заболявания, протичащи с разнообразна клинична картина:
-       гастро–интестинални оплаквания – повръщане, разстройство, наличие на кръв и слуз в изпражненията, болки в корема, понижаване на телесното тегло и др.;
-       уроинфекции – пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, уретрит, простатит и др.
-       инфекции на горни и долни дихателни пътища (пневмонии, бронхити, ангини, ринити и др.);
-       причинители на раневи инфекции с различна локализация;
-       инфекции на мъжка и женска полова система – полово преносими инфекции, простатити, уретрити, вагинити, ендоцервицити, оплаквания свързани с предшестваща, продължителна, неадекватна антибиотична употреба, трихомоназа и безплатно и анонимно изследване за СПИН;
-       серологични изследвания за: ревматизъм, колагенози, трихинелоза, токсоплазмоза, ехинококоза, хламидиаза, хепатит В, С, СПИН, рубеола, паротит, грип, инфекциозна мононуклеоза, Лаймска болест, Ку – треска, сифилис, бруцелоза;
-       алергии – сърбеж, зачервяване, обриви;
-       анемии
 

В Микробиологична лаборатория може да бъде изпитана чувствителността на изолирания патоген към разнообразни антимикробни вещества /антибиотици, химиотерапевтици/, така че да бъде подпомогнат лекуващият лекар при избор на най–подходящ препарат за терапия.
В отдела се извършват и профилактични изследвания за постъпване в детски заведения, старчески домове, центрове за рехабилитация и възстановяване. Тук се правят и профилактични изследвания на бременни, за сключващи граждански брак и за постъпване на работа /здравни книжки/. 

РЗИ Габрово цени времето на всички пациенти, като предлага микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания на едно място.
В условията на професионалност, добросъвестност, конфиденциалност и с усмивка, лабораторният персонал на РЗИ Габрово ще се постарае да реши Вашия проблем.
 
Очакваме Ви!
 
Срокове на извършваните в РЗИ Габрово медицински изследвания
– съобразени с използваните методики
Медицинските изследвания се заплащат съгласно Тарифа за таксите...   /Обн. ДВ. бр.38 от 2011 г./