МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19

08 мар

във връзка с потвърден случай на COVID-19 на и заповед на директора на РЗИ Габрово № РД-01-66/08.03.2020 г. са забранени:

1.Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини.

2.Провеждането на учебни занятия в ТУ Габрово

3. Дейността на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения на територията на област Габрово;

4. Провеждането на масови мероприятия, вкл. спортни и културни.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложена на Кметовете на Община Габрово, Община Севлиево, Община Трявна, Община Дряново.