Мониторинг нейонизиращи лъчения

20 мар

     Резултати от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2016 г.

     Целта на мониторинга е измерване на ЕМП в райони, разположени  близо до детски заведения и училища и на  територии с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

     В регистъра на РЗИ Габрово са вписани 109 обекти с обществено предназначение, източници на нейонизиращи лъчения. От тях 41 се намират в община Габрово, 45 в община Севлиево, 13 в община Трявна и 10 в община Дряново.

     На мониторинг са подлежали 8 обекти – базови станции на мобилни оператори, разположени на територията на Област Габрово.

     Извършен е мониторинг на планираните 8 обекти. Измерванията са извършени от РЗИ Велико Търново в следните пунктове:

         1. Приемо-предавателна станция, ул. „Орловска“ № 87, блок „Дунав 1“, гр. Габрово - пешеходна зона около река Янтрa, Паркинг, 3-етажна сграда, ул. „Орловска“ № 92 А , 4-етажна сграда, ул. „Орловска“ № 82, магазин, ул. „Орловска“ № 79, банкомат, ул. „Орловска“, паркинг, блок „Здравец“, ул. „Любен Каравелов“

         2. Базова станция 3656, ул. „Иван Тончев“ № 15, гр. Габровo - ПMГ „Академик Иван Гюзелев“, ул. „Елин Пелин“ № 2, гр. Габрово - коридор, IV етаж.

         3. Приемо-предавателна станция, пл. „Възраждане“ № 1, гр. Габрово - Площад - до амфитеатрално разположени места за сядане, паркинг, алея между Културен дом и Областна управа; фонтан, по посока на Областна управа, пред входа на носещата сграда

        4. Базова станция „Късмет“, ул. „Христо Ботев“ № 8, ж. к. „Мусала“, гр. Севлиево, – ОДЗ „Пролет“ № 1, ул. “Дядо Фильо Радев“ № 9, г - занималня на I А група, II етаж, спално помещение на I А група, II етаж, детска площадка на I А група

         5. Базова станция 106 – Севлиево, ул. „Хан Аспарух“ № 3, гр. Севлиево – ЦДГ „Радост 1“, ул. “Здравец“ № 1, гр. Севлиево, занималня на IV група, II етаж, спалня на IV група, II етаж, детска площадка, детска площадка, пясъчник

         6. Приемо-предавателна станция, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, гр. Севлиево - 2-етажна жилищна сграда, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Мара Белчева“ № 3,  хранителен магазин, ул. „Стефан Пешев“, автобусна спирка „Развитие“,

         7. Приемо-предавателна станция, ул. „Камен Калчев“ №28, вх. А, гр. Дряново, - ЦДГ „Иглика“, ул. „Камен Калчев“ № 23, гр. Дряново, Спално помещение на II група „Лале“, II етаж, занималня на II група „Лале“, II етаж, детска площадка на II група

         8. Базова станция 3550, ул. „Шипка“ № 123, гр. Дряново - 2-ет. сграда – икономова къща, ул. „Радецки“ между № 3 и № 5

      Не са установени стойности над допустимите нива.