На вниманието на Директорите и управителите на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощи и ОПЛ в Област Габрово

30 май