На вниманието на лекари от Област Габрово

19 ное

Уважаеми колеги,

     На основание на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 2465/12.11.2015 г. на Ректора ня МУ – Плевен, от 16.11.2015 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи за зачисляване за специалност „Обща медицина”.
     Документите се подават в срок от 16.11.2015 г. до 30.11.2015 г. в Център за Следдипломно обучение при МУ – Плевен, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1 от 13:00 ч. до 17:30 ч. – всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – събота и неделя.

     Кандидатсващите подават следнит документи:
        1. Заявление по образец.
        2. Копие от диплома зо висше образование.
        3. Копие от свидетелство за призната специалност (при наличие на такова).
        4. Копие от документ за самоличност.
        5. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация.
        6. Съответни документи по чл. 19 от Наредба № 1/22.01.2015 г., когато дипломата е издадена от друга държава.
        7. Документ за платена таска за участие в конкурса.
     Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 60 лв.

     Телефон за справка: 064 / 884 – 148
                                       064 / 064 – 166