На вниманието на лекарите от област Габрово

09 юли

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че по Системата за бързо уведомяване от Европейската агенция по лекарствата от ИАЛ са блокирани в аптечната мрежа лекарствени продукти съдържащи активното вещество Valsartan.

Предоставяме на Вашето внимание Списъка на блокираните лекарствени продукти и Списък на заместителите, които могат да се прилагат