На вниманието на медицинските специалисти от извънболничната и болничната помощ и ЦСМП

16 дек

     Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от ебола вирусна инфекция (ЕВИ) (Протокол за поведение).
     Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти, подлежащи на проучване за ЕВИ.
     Основни компоненти на стандартните предпазни мерки и мерките при инфекции, предавани по контактен и капков път, които следва да се прилагат за превенция на ЕВИ в лечебните заведения за болнична помощ.
     Дефиниция на случай от ЕВИ.

     Изтегли

Уважаеми колеги,
     Приложено Ви предоставяме за сведение и ползване:
         Aктуализирано прессъобщение на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, ЕСОС .Ебола-информация за пътуващите (актуализация: 21 октомври 2014 г.)".
         Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства;
         Стъпки за отстраняване на предпазно облекло и лични предпазни средства:
         Как да изпратим безопасно човешки кръвни проби от съмнителни случаи на Ебола в рамките на една страна с автомобилен, железопътен или морски транспорт.