На вниманието на общопрактикуващите лекари!

09 дек

     Уважаеми колеги,

     Предоставяме Ви,

     Сведение Формуляр “3”-23а за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика” (Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ в ДВ бр. 45/2005 г. , изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г.)

и

     таблицата „Приход и разход на ваксини”

     Попълненото Сведение формуляр “3”-23а за II-ро полугодие на 2014 г. можете да предадете до 23.12.2014 г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg