На вниманието на общопрактикуващите лекари!

09 ян.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Наредба № 15 за имунизациите в Република България (обн. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г.) и закупената комбинирана шесткомпонентна адсорбирана ваксина с търговско наименование Хексацима за провеждане на задължителни планови имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на родените деца след 01.06.2014 г., както и многократните запитвания относно прилагането й след спиране действието на Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването, Ви напомняме за стриктно спазване на чл. 19 от Наредбата, съгласно който имунизацията срещу хепатит тип Б се счита за завършена при три приема рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, а когато се прилагат многокомпонентни ваксини, съдържащи рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, приемите на рекомбинантната ваксина срещу хепатит тип Б са четири.
     Децата, родени след 01.06.2014 г. и имунизирани с първи и втори прием моновалентна ваксина срещу хепатит тип Б, но неимунизирани с първи прием четиривалентна комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиепит съгласно Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването, след представяне на документ за отлагане от имунизации поради временни медицински противопоказания за съответния период, могат да получат първа доза петкомпонентна ваксина и да продължат основната и имунизация с шесткомпонентна ваксина.