На вниманието на общопрактикуващите лекари

02 юни

Уважаеми колеги,

       Сведение  Формуляр  “3”-23а – за I-во полугодие 2016г. за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  (Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ в ДВ бр. 45/2005 г. , изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г.)

      Таблицата „Приход и разход на ваксини”– за I-во полугодие 2016г

      Формуляр „Годишен план“ за 2017 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

      Попълнените три формуляра,  следва да предадете до 29.06.201г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg