16-20 септември 2019 -„Седмица на отворените врати“ за превенция на туберкулозата в област Габрово

17 сеп

За пореден път през 2019 г. ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната.

Кампанията „Седмица на отворените врати” се осъществява в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. Чрез предоставянето на безплатен достъп до медицински услуги проявата е доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването.

По време на проведени кампании през месеците март и юни 2019 г. общо анкетирани за туберкулоза са 5 057 лица, а на 3 293 лица в риск от туберкулоза са извършени медицински прегледи и допълнителни изследвания. Открити са 53 лица с туберкулоза и 144 лица с латентна туберкулозна инфекция, при които е започнато лечение.

Инициативата се провежда от 2009 г. и е допринесла за по-добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, за ефективна превенция на туберкулозата в страната и за подобряване на достъпа до здравни грижи. По време на проведените за периода 2009 г. – 2018 г. „Седмици на отворени врати” анкетирани за туберкулоза са 119 787 лица, открити и насочени за лечение са 1 295 лица с туберкулоза, открити с латентна туберкулозна инфекция и обхванати с химиопрофилактика са 4 495 души.

По време на „Седмицата на отворените врати“ на всеки желаещ се предлага скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултации. На лицата, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията.

Във връзъка с изпълнение на  Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България Ви уведомяваме, че  кампанията „Седмица на отворените врати” от 16.09.2019 год. до 20.09.2019 год. в област Габрово ще се проведе в:

  • “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО” ЕООД

 гр. Габрово кв. „Дядо Дянко“ ул. „Д-р Кирил Въгленов“ № 1

  • Пневмо – фтизиатричен диспансерен кабинет

гр. Габрово, ул. „ Христо Смирненски „ № 35

  • Дом за стари хора 

гр. Трявна, ул.”Индустриална” № 1