На вниманието на общопрактикуващите лекари

13 юни

Уважаеми колеги,

 Сведение  за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  за I-во полугодие 2017г.  

(Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ в ДВ бр.45/2005г., изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г. Наредба за изменение на Наредба 15 ДВ бр. 38/12.05.2012 г.)

Таблицата „Приход и разход на ваксини”за I-во полугодие 2017г

Формуляр „Годишен план“ за 2018 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Сведение  за проби Манту и БЦЖ на 17 годишни, извършени за периода – 01.01.2017 – 12.05.2017г. (Тази информация ще се иска само за посочения период, САМО СЕГА!)

 можете да ги изтеглите от сайта на РЗИ Габрово http://rzi-gbr.org/

Попълнените четири формуляра,  можете да предадете до 29.06.2017 г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет. 2, стая 205  или в електронен вариант на

E-mail: tdkoleva19@abv.bg

 *Моля, обърнете внимание на следното:

  1. Във формуляра за отчета (Приложение 7, към чл.13, ал.2), колоните за 5, 6, 7 – за необванати лица се променят така:

Необхванати лица:

Необхванати лица:

по трайни медицински противо-показания

по временни медицински противо-показания

други причини

по медицински противо-показания

поради отказ

други причини

5

6

7

5

6

7

    2. В колона 5 (по медицински противопоказания)включвате отложените по временни и т.нар. трайни противопоказания, т.е. всички отложени по медицински причини.

    3. В колона 7 (други причини)тук се включват всички деца, които не са имунизирани с изключение на тези по медицински причини и отказ, като: неявили се, мигрирали, неоткрити на адрес.

    4. Редове 26 и 27 (реимунизация четирикомпонентна ваксина) се променят така:

Реимунизирани с ДТКаПИ 6 г.

26

Реимунизирани (IV прием)

26

Реимунизирани с ДТКаПИ други възрасти

27

Реимунизирани с ДТКаПИ 6 г. (V прием)

27

 т.е. реимунизация с четирикомпонентна ваксина (Тетраксим) на 6 годишните, да се вписва в ред 27, а не както до сега в ред 26.