На вниманието на общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти

09 дек

     Уважаеми колеги,

     Предоставяме на Вашето внимание няколко документа свързани с шесткомпонентната ваксина, която Ви е предоставена за ползване.

 

     Писмо на Министерство на здравеопазването за доставката на Hexacima

     Употреба на Hexacima  в Националния имунизационен календар

     Характеристики на продукта

     Лекарства, обект на допълнително наблюдение

     Резюме на Европейския публичен оценъчен доклад за Hexacima

     Какво означава черния триъгълник