На вниманието на ОПЛ

19 юни

Уважаеми колеги,

     1. Сведение Формуляр “3”-23а – за I-во полугодие 2015г. за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика” (Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. Публ в ДВ бр. 45/2005 г. , изм. и допл. ДВ бр.92 / 2014 г.)

     2. Таблицата „Приход и разход на ваксини”– за I-во полугодие 2015г

     3. Формуляр „Годишен план“ за 2016 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

можете да изтеглите от сайта на РЗИ Габрово http://rzi-gbr.org/

     Попълнените три формуляра, можете да предадете до 26.06.2015г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205 или в електронен вариант на E-mail: tdkoleva19@abv.bg