На вниманието на ОПЛ от област Габрово

18 юни

Уважаеми колеги, 

  1. Сведение  за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  за I-во полугодие 2019г.  

(Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. 

  1. Таблицата „Приход и разход на ваксини”– за I-во полугодие 2019г 
  1. Формуляр „Годишен план“ за 2020 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

можете да ги изтеглите от сайта на РЗИ Габрово http://rzi-gbr.org/

Попълнените три формуляра,  можете да предадете до 24.06.2019г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205  или в електронен вариант на e-mail: tdkoleva19@abv.bg