На вниманието на ОПЛ от област Габрово

12 сеп

Уважаеми колеги,  тук може да изтеглите следните формуляри:

  1. Сведение  за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика”  за 9-месечието на 2019г.  

(Приложение 7, към чл.13, ал.2 от Наредба 15 / 2005 г. 

  1. Таблицата „Приход и разход на ваксини”за 9-месечието на 2019г.

       *Обръщаме Ви внимание, че в таблицата „Приход и разход“ в първата колона се вписва остатъка към 01.01.2019г.

Ако не разполагате с тази информация, на тел: 066 / 840 619 може да я получите.

         

          Попълнените два формуляра,  можете да предадете до 27.09.2019г. на хартиен носител в РЗИ Габрово, ет.2, стая 205  или в електронен вариант на

E-mail: imun@rzi-gbr.org