На вниманието на производителите на продукти и стоки със значение за здравето на човека!

02 юли

     В бр. 51 на Държавен вестник от 20.06.2014 г. е обнародвана Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т.ч. на козметични продукти и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
     Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека се издава от главния държавен здравен инспектор по искане на заинтересованите лица, които подават до него заявление по образец.