Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население, приета с Решение №537 на МС от 2013 г

06 ное

     Уважаеми граждани, на посочения линк можете да се запознаете и попълните предложената от Националния център по радиобиология и радиационна защита анкета:

http://www.anketa-radon.com/