НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0-18 г. В РБЪЛГАРИ

20 сеп

     От 12.IX.2016 г. в област Габрово стартира кампания за поставяне на силанти, част от Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. Манипулацията представлява запечатване на първите постоянни дъвкателни зъби със силант, (фото или химиополимерен препарат с високо съдържание на флуор). Това не позволява задържането на храна и съответно намалява риска от развитие на кариес на обработените зъби с до 60%.

     Кариесът при постоянни зъби започва при първите постоянни молари, които пробиват на 6 години. Те пробиват с дъвкателна повърхност, набраздена от много разклонения, ямки, фисури и бразди, които представляват място за задържане на зъбна плака – основен комплексен фактор за развитие на кариес. Степента на минерализация на емайла в тази възраст не е завършена. Кариозният процес се развива изключително бързо и само за няколко години, ако не се вземат мерки, тези зъби силно се разрушават, а нерядко се загубват.

     Процедурата по поставянето  на силанти е кратка/около 30 мин./ и безболезнена. Извършва се само при изявено желание от страна на родителите и подписано информирано съгласие за манипулацията. Това предполага посещението на децата в зъболекарските кабинети да се осъществява в присъствието на родител. Профилактичното покритие осигурява 100% здраве на фисурата и може да престои над 4 години, като осигурява пълноценно съзъбие. Силанизирането, в рамките на кампанията, която ще продължи до 20.XI.2016 г. е безплатно. Финансирането е осигурено от Министерството на здравеопазването. Поставянето на силантите може да се извърши при определени стоматолози, специално обучени и включени в Националната Програма. За Габровска област те са десет. Координатор за област Габрово е д-р Румяна Баева. По програмата в Габрово работят също: д-р Никола Тотев, д-р Теодосий Басарков, д-р Велислава Попова, д-р Даяна Савчева, д-р Ивайло Генев. В Трявна по програмата работи д-р Галя Бъчварова, в Севлиево- д-р Росица Атанасова и д-р Иван Атанасов, а в Дряново- д-р Светлана Йорданова. През 2015 г. за Габровска област са обхванати със силанизация 242 деца, като са силанизирани 888 зъби.