Надигни гласа си, не нивото на морето

04 юни

Всяка година на 5 юни, под егидата на ООН се отбелязва Световният ден на околната среда. През 2014 година мотото е „Надигни гласа си, не нивото на морето”. Изследванията за климата през последния век показват, че планетата вече се затопля. Нивото на моретата се покачва. Десетте най-горещи години в историята са били след 1980 г. Глобалното затопляне е вече факт.

     В резултат на нарастващото ниво на световния океан малките островни държави са най-уязвими и поставени пред много рискове. Ако климатичните промени не се овладеят, със сигурност през следващите 20 години ще доведат до катастрофални последици за планетата: засушаване и опустиняване на големи територии, заливане на крайбрежните части от континентите, непрогнозируеми стихийни наводнения и други.
     Глобалното затопляне, тоновете отпадъци, киселинните дъждове, изтънелия озонов слой, химическото и ядрено замърсяване – всичко това руши нашия общ дом Земята. За да остане той цял и всички ние които живеем в него трябва да го обградим с грижа, обич и внимание.
     Да опазваме горите, водите,въздуха!
     Да се грижим за животните!
     Да рециклираме отпадъците!
     Да премахнем ядрените и промишлените замърсявания!
     Да заздравим озоновия слой!
     Планетата Земя е нашият общ остров, нека да обединим силите си, за да го защитим!