Нормативно регулиране правата на пациента

11 сеп

Правата на пациента се регламентирани с чл. 52. от Конституцията на Република България. Конституционни уредби регламентират силата на международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за България като част от вътрешното право на страната.