Архив от Обществена поръчка за доставка на един брой автомобил със специално предназначение

05 сеп

публична покана по реда на глава VIII a от ЗОП

указания за участие

съобщение

протокол от проведена процедура

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО

     На вниманието на представящи оферти по публична покана за Доставка на един брой автомобил със специално предназначение – линейка тип „В“ съгл. БДС ЕN 1789:2007+А1:2010
     В чл. 4 на указанията е извършена промяна в максималния срок на доставка вместо 60 става 120 календарни дни .
     Може да изтеглите променения вариант от профила ни.

 

Директор РЗИ:
Д-р Веселин Димитров