Списък на допуснати кандидати

04 окт

     РЗИ Габрово обявява:

1.списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за заемане на длъжноста ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ в административно звено Дирекция "Медицински дейности"