Списък на допуснати кандидати

15 апр

     РЗИ Габрово обявява:

1.списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за заемане на длъжноста СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция "Обществено здраве"