Списък на допуснати кандидати

05 сеп

     РЗИ Габрово обявява:

1.списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за заемане на длъжноста СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве"