Обява за конкурс

07 фев

РЗИ Габрово обявява конкурси за следните позиции

Младши експерт в Дирекция АПФСО

Младши експерт в Дирекция НЗБ

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

За позиция Младши експерт в Дирекция АПФСО

За позиция Младши експерт в Дирекция НЗБ