Обява за конкурс

17 сеп

Регионална здравна инспекция Габрово обявява конкурс за длъжносттa :

Директор на дирекция "Медицински дейности"