Обява за конкурс

30 май

РЗИ Габрово обявява конкурси за следните позиции

Младши експерт в Дирекция НЗБ

Списък на допуснати и недопуснати кандидати