Обява за конкурси

20 авг

Регионална здравна инспекция Габрово обявява конкурс за длъжностите :

Старши експерт в дирекция "Надзор на заразните болести"

Главен инспектор в дирекция "Медицински дейности"