ОБЯВЕНА Е ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ЦЯЛАТА ОБЛАСТ ГАБРОВО!

05 мар

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, на териториторията на Габровска област се обявява грипна епидемия.

Ще бъдат преустановени учебните занятия в училищата.

Препоръчваме детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март.

Ще бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения.

Препоръчително е да бъдат преустановени масови мероприятия, вкл. спортни и културни.