Обявяване на грипна епидемия за община Габрово – считано от 26.01.2018

25 ян.

     Неучебни дни за училищата от община Габрово - 26.01.2018 и 29.01.2018

     Учениците от община Дряново и община Трявна възстановяват учебни занятия от понеделник 29.01.2018

     През първите три дни на  седмица  № 4 (22.01.2018 - 28.01.2018 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за Габровска област нарасна и заболяемостта достигна предепидемична стойност от 344,50  на 10 000 души (при епидемична стойност за областта 350 на 10 000).

             Най –висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (1098,90 %00 ) и възрастовата група от 5-14 г (1080,46 %00).

             Към момента заболяемостта от ОРЗ и грип в останалите общини на областта  е следната:

                                      община Трявна -250,60 %00;

                                      община Дряново-209,70 %00;

                                      община Севлиево – 165,16 %00.

             Във връзка с гореизложеното и на основание Решение на Оперативния щаб за борба с грипа и ОРЗ от 25.01.2018 г. и Методично указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания, утвърдено със Заповед  № РД 09-657/25.09.2000 г. на Министъра на здравеопазването, със Заповед на Директора на РЗИ Габрово, считано от 26.01.2018 г. на територията на община Габрово  се обявява грипна епидемия.

             Същата ще бъде отменена при достигане на средно ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за областта в обичайни за сезона граници.

             Тъй като в община Трявна и община Дряново противоепидемичните мерки при  грипна епидемия са в сила от 23.01.2018 г. до 28.01.2018 г. вкл., към момента на територията на Габровска област  единствено в община Севлиево  не е обявена епидемична обстановка по отношение на грипа.

             Дните 26.01.2018 г. и 29.01.2018 г. се обявяват за неучебни на територията на община Габрово.

    За  периода на грипната епидемия е разпоредено  :

    1. Лечебните  заведения в община Габрово да предприемат  изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с грип и ОРЗ по време на грипна епидемия:

 •  Медицинското обслужване на болните от грип и ОРЗ  да се извършва главно по домовете
 •  Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
 •  Да се преустанови работата на детските и женските консултации.
 •  По време на грипната епидемия да се преустановят профилактичните прегледи и имунизации
 •  Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ да насочват за хоспитализиране болните с усложнения, с тежки форми на грип и ОРЗ и пациенти, страдащи от хронични заболявания, в случаите, когато лечението в дома би могло да доведе до риск от неблагоприятен изход от заболяването.
 •  Лечебните заведения за болнична помощ да предвидят възможност за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения  с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или усложнения.
 •  Спазване на строг противоепидемичен режим в болничните отделения и детските заведения.
 •  Временно преустановяване на свижданията в  болниците  на територията на община Габрово
 •  Да се преустановят плановите операции в лечебните заведения
 •  Персоналът в здравните и детските заведения да работи с лични предпазни средства.

     2. В детските заведения и в училищата медицинските специалисти с помощта на преподавателите и възпитателите да провеждат сутрешен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете.

 •  Да не се допускат на работа заболели лица от персонала на лечебните и  детските заведения.

    3.    Да се преустановят организираните мероприятия на деца, ученици и други  колективи, като посещения на театри, спортни празници