Ограничаване на тютюнопушенето

04 юли

     Месечна дейност за ограничаване на тютюнопушенето за периода м. юни 2017 г.                 

   За периода 01.06.2017-30.06.2017г.на територията на област Габрово са извършени общо 304 проверки за спазване на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, касаещи ограничаване на тютюнопушенето, от които в обекти за хранене и развлечение - 21, в детски и учебни заведения – 51, в лечебни и здравни заведения – 133, останалите  – в други открити и закрити обществени места.

    В проверените обекти  не са  констатирани нарушения.