Ограничаване на тютюнопушенето

03 авг

     Месечна дейност за ограничаване на тютюнопушенето за периода м. юли 2018 г.                 

     За месец юли 2018г. на територията на област Габрово са извършени общо 320 проверки за спазване на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, касаещи ограничаване на тютюнопушенето, от които в обекти за хранене и развлечение - 61, в детски и учебни заведения – 22, в лечебни и здравни заведения – 111, останалите – в други открити и закрити обществени места.

     Няма  констатирани нарушения.