Питейни води - м. февруари

07 мар

     През м. февруари в регион Габрово няма населени места с въведено режимно водоснабдяване.

     През периода са взети проби за анализ от питейни води от 40 населени места:

        -  гр. Габрово, гр. Дряново;

        - селата Враниловци, Райновци, Гъбене, Борското, Драгановци, Яворец, Стоевци, Михайловци, Бошковци, Чарково, Потока, Бойчета, Червена локва, Костадини, Гръблевци, Баевци, Пъртевци, Езеро, Бялково, Горнова могила, Новаковци, Черневци, Шарани, Читаковци, Иванили, Харачери и Банковци (община Габрово);

        - с. Кормянско, с. Ряховците, с. Крушево, с. Младен, с. Добромирка, с. Богатово, с. Душево, с. Бериево, с. Столът и с. Млечево (община Севлиево)

        - гр. Трявна кв. Светушка;

     За химичен анализ са взети общо 37 проби от централни водоснабдявания:

        - гр. Габрово - две проби (пункт РЗИ и пункт ВиК), гр. Дряново - две проби (пункт кв. Изгрев и пункт мандра „Милки лукс“)

       - по една проба от селата Враниловци, Райновци, Гъбене, Борското, Драгановци, Яворец, Стоевци, Михайловци, Бошковци, Чарково, Потока, Бойчета, Червена локва, Костадини, Гръблевци, Баевци, Пъртевци, Езеро, Бялково, Горнова могила и Новаковци (община Габрово);

        - с. Кормянско, с. Ряховците, с. Крушево, с. Младен, с. Добромирка, с. Богатово, с. Душево, с. Бериево, с. Столът и с. Млечево (община Севлиево)

        - с. Черневци общ. Габрово (ведомствен водоизточник);

        - гр. Трявна кв. Светушка;

     Всички проби съответстват на изискванията на Наредба № 9 (ДВ бр.30/ 2001 г.) по химични показатели.

     Взети са пет проби за бромати, които са изпратени за анализ в РЗИ Варна. Взети са и десет проби за анализ по радиологични показатели, които са изпратени в РЗИ Русе. Резултати ще се получат в ТЗИ Габрово след извършване на анализите.

     За микробиологичен анализ са взети 51 проби от централни водоснабдявания:

        -  10 проби от гр. Габрово (пункт РЗИ 9 броя и 1 брой от пункт ВиК),

        -    2 проби от гр. Дряново (пункт кв. Изгрев и пункт мандра „Милки лукс“),

        -  по 2 проби от селата Яворец и Новаковци, и

        -  по една проба от селата: Враниловци, Райновци, Гъбене, Борското, Драгановци, Стоевци, Михайловци, Бошковци, Чарково, Потока, Бойчета, Червена локва, Костадини, Гръблевци, Баевци, Пъртевци, Езеро, Бялково, Горнова могила; една проба от с. Черневци (община Габрово);

        -  по една проба от с. Кормянско, с. Ряховците, с. Добромирка, с. Богатово, с. Душево, с. Бериево; по две проби от с. Крушево, с. Младен, с. Столът и с. Млечево (община Севлиево).

       -  1 проба от гр. Трявна кв. Светушка;

     На изискванията на Наредба № 9 (ДВ бр.30/ 2001 г.) не съответстват пробите от: с. Столът, с. Млечево, с. Крушево, с. Младен, с. Кормянско, с. Добромирка, с. Яворец и с. Новаковци по показатели Ешерихия Коли и Колиформи. При извършен повторен контрол е констатирано, че пробите съответстват на изискванията.

     От местни водоизточници за химичен анализ са взети 6 проби: МВ Маркотеа гр. Габрово, с. Шарани, с. Читаковци, с. Иванили, с. Харачери и с. Банковци (община Габрово). Всички проби съответстват на изискванията.

     От местни водоизточници за микробиологичен анализ са взети 6 проби: МВ Маркотеа гр. Габрово, с. Шарани, с. Читаковци, с. Иванили, с. Харачери и с. Банковци (община Габрово).Всички проби съответстват на изискванията.

     Регистрираните инфекциозни заболявания за периода 01.02.2017 г. – 28.02.2017 г. са следните:

        - община Габрово: ентероколити   – 13 бр;

        - община Севлиево: ентероколити            – 30 бр;

        - община Дряново: ентероколити –  2 бр;

        - община Трявна: ентероколити     –  2 бр.

     Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.

     Няма издадени актове за административни нарушения.

     Издадени са 6 предписания към ВиК «Бяла» ЕООД – Севлиево за с. Кормянско, с. Крушево, с. Младен, с. Добромирка, с. Столът и с. Млечево.