Контрол на водите в плувни басейни

18 май

Извършен контрол

 

 МЕСЕЦ МАЙ2020 г.

За периода 01.05.-15.05.2020 г.в РЗИ Габрово не е изследвана вода от плувни басейни.