Познавателни игри на тема „Да бъдем здрави!“

21 ное

     На 19.11.2014. от 14.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово се проведоха познавателни игри на тема „Да бъдем здрави!“, организирани от РЗИ Габрово, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето“, „Обществена коалиция за здраве – Габрово” по Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства” – Габрово. Целта на състезанието бе популяризиране сред подрастващите на здравословен начин на живот за предотвратяване в бъдеще развитието на хронични неинфекциозни болести, както и формиране на правилни навици и поведение.

     В състезанието се включиха ученици от осем училища. Условие за участие бе учениците да са от V-и до VII-ми клас. На първо място след оспорвана битка се класира отбора на СОУ „Райчо Каролев“, следвани от ПМГ „Академик Иван Гюзелев“, и на трето място СОУ „Отец Паисий“. Всички участници получиха грамоти и награди, осигурени с финансова подкрепа на Община Габрово.

     Ето част от събитието