Придобиване на специалност в системата на здравеопазване

24 мар

Наредба 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Определяне на местата за специализанти финансирани от държавата

Финансиране на обучението