Прием на специализанти

21 фев

Уважаеми колеги,

      В РЗИ Габрово се получи писмо от Директора на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за местата за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност „Обща медицина” и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар  по дентална медицина”, съгласно  чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. са определени със заповед № РК36-166/01.02.2018 г. на Ректора на МУ София.

     Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел „СДО и УБК” при МУ-София от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

     НЦОЗА е база за провеждане на обучение по следните неклинични специалности:

  • Социална медицина и здравен мениджмънт
  • Медицинска информатика и здравен мениджмънт
  • Комунална хигиена
  • Хранене и диетика
  • Трудова медицина
  • Санитарна химия
  • Медицинска санитарна физика
  • Санитарно инженерство