Програма за профилактика на РМШ

09 ян.

     По повод настъпилите промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България относно отчитането на проведените препоръчителни имунизации и имунизации по национални програми и по-конкретно имунизациите срещу човешки папиломен вирус, провеждани по Националната програма за първична профилактика на РМШ и започнати през 2014 г. в тридозов режим при момичета, родени през 2002 г., Ви информираме следното:
     Работна група от експерти разработи проект на РМС за изменение на Националната програма за първична профилактика на РМШ 2012 – 2016 г., в което се предвижда преминаване на двудозов режим на провеждане на имунизационната схема с интервал от 6 месеца между приемите, което съответства на настъпилите през 2014 г. промени в кратките характеристика на двете ваксини, използвани за профилактика срещу HPV, както и разширяване на целевата група на подлежащите на имунизация по програмата, като се включат и 13-годишните момичета.
     Проектът е приет от Ръководството на МЗ на 23.12.2014 г., публикуван е за обществено обсъждане и предстои внасянето му в Министерски съвет.
     Във връзка с изложеното предстои среща на представители на МЗ и НЗОК, за резултатите от която ще Ви информираме своевременно, относно разработване на нов общ механизъм за отчитане на проведените имунизации, който ще регламентира и начина на отчитане на третата доза, която следва да бъде поставена през 2015 г. на момичетата, родени през 2002 г. и започнали имунизационна схема в тридозов режим през 2014 г.