Проверки по спазване забраната за тютюнопушене

23 окт

     За периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г. в РЗИ – Габрово са извършени 1443 проверки за контрол на спазване забраните за тютюнопушене в закрити обществени места и открити детски и спортни площадки.
     Проверени са 1331 закрити обществени места – заведения за хранене и развлечения, детски и учебни заведения, лечебни и здравни заведения, хотели, козметични салони,туристически хижи, спортни зали и автогари.
     Проверени са 23 открити детски и спортни площадки.
     Съставен е 1 акт за административно нарушение на физическо лице от гр. Габрово за тютюнопушене в административна сграда.
     Издадено е 1 наказателно постановление за глоба на физическо лице от гр. Габрово за тютюнопушене в заведение за хранене и развлечение.
     През консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене са преминали 53 лица.
     Извършени са 282 проверки в обекти за контрол на продажбата на алкохолни напитки.Не са установени нарушения.