Регистър по ЗПКОНПИ

20 дек

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

 

ПО РЕД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗПКОНПИ

1

 

Д-Р ИРИНА  МОРОВЯКОВА-ИВАНОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

 

ДН-49/14.05.2019г.

 

 

2

 

МАРИЕТА  ПАПАЗОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 

ДН-46/14.05.2019г.

 

 

3

 

РОСИЦА  АНГЕЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

ДН-12/07.05.2019г.

 

 

4

 

ПАВЛИНА  СТЕФАНОВА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ДН-48/14.05.2019г.

 

 

5

ВЕСЕЛИН  ВАСИЛЕВ

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

ДН-1/21.03.2019г. 

 

 

 ДН-2/21.03.2019г.

 

 

6

 

РАДОСТИНА ТОНЧЕВА 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

ДН-33/09.05.2019г.

 

 

7

 

ПЕНКА  ЦВЕТКОВА

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

 

ДН-42/13.05.2019г.

 

 

8

 

ПЕТЯ  РАДУКАНОВА

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

 

ДН-3/26.03.2019г.

 

 

9

ИВКА ГАНЧЕВА

 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

 

 ДН-4/14.04.2019г.

 

 

10

Д-Р МИРКО  НЕМСКИ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

 

ДН-37/10.05.2019г. 

 

 

 ДН-51/02.12.2019г.

 

 

11

 

Д-Р ТАТЯНА ВАСИЛЕВА-ВЕЛЧЕВА

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

 

 75-18/27.02.2019г.

 

 

12

 

МИЛЕНА РАДУЛОВА-БОЯДЖИЕВА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

 ДН-39/13.05.2019г.

 

 

13

 

ТИХОМИР  БРЪНЕКОВ

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

 ДН-32/09.05.2019г.

 

 

14

ИНА ИВАНОВА

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

 ДН-43/13.05.2019г.

 

 

15

 

АНЕТА  БОГДАНОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

 ДН-40/13.05.2019г.

 

 

16

 

ИВЕЛИНА  ВЛАДИМИРОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

 ДН-11/07.05.2019г.

 

 

17

 

СЕВДА  ВЪГЛЕНОВА

ИНСПЕКТОР

 

 ДН-41/13.05.2019г.

 

 

18

 

РУМЯНА ЧОЛАКОВА-РУСЕВА

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

 

ДН-45/14.05.2019г.

 

 

19

 

СВЕТЛАНА ТАШЕВА

СПЕЦИАЛИСТ

 

ДН-47/14.05.2019г.

 

 

20

 

Д-Р ТАТЯНА  ШИШКОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

 

ДН-29/08.05.2019г.

 

 

21

ТОТКА  КОЛЕВА

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ДН-8/03.05.2019г.

 

 

22

 

ГАЛЯ МАДЖАРОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

ДН-26/08.05.2019г.

 

 

23

 

КАМЕЛИЯ  ДИЛКОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

 ДН-9/03.05.2019г.

 

 

24

 

АНТОНИЯ  НЕДКОВА

ИНСПЕКТОР

 

 ДН-19/08.05.2019г.

 

 

25

 

ЦЕЦКА ИЛИЕВА

ИНСПЕКТОР

 

 ДН-25/08.05.2019г.

 

 

26

 

ПЕНКА  ЗЛАТЕВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-17/08.05.2019г.

 

 

27

 

ВЕЛИНА  ТОНЕВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-13/07.05.2019г.

 

 

28

 

ИРЕНА  БРАТОЙЧЕВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-21/08.05.2019г.

 

 

29

 

ПЛАМЕН ЦОНЕВ

ИНСПЕКТОР 

 

ДН-36/10.05.2019г.

 

 

30

 

СТЕФКА  АЛЕКСАНДРОВА-ГРИГОРОВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-34/09.05.2019г.

 

 

31

 

Д-Р НАНЬО ДИМОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

 

ДН-15/07.05.2019г.

 

 

32

 

АНТОАНЕТА  СТАНЧЕВА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ДН-18/08.05.2019г.

 

 

33

 

ЦЕЦКА ДИМИТРОВА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

ДН-23/08.05.2019г.

 

 

34

 

Д-Р ИВЕЛИН СЪБЧЕВ

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

ДН-31/09.05.2019г.

 

 

35

ДОРА СТОЕВА

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

ДН-14/07.05.2019г.

 

 

36

 

ДИАНА ИВАНОВА

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

ДН-50/20.09.2019г.

 

 

37

ТАНЯ АСЕНОВА

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

ДН-27/08.05.2019г.

 

 

38

 

ВЕСЕЛКА ВАСИЛЕВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

ДН-20/08.05.2019г.

 

 

39

 

РЕНЕТА ИЛИСАНОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

ДН-44/13.05.2019г.

 

 

40

 

ЛЕНА ЛУКАНОВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-7/03.05.2019г.

 

 

41

 

РАЛИЦА ВУЦОВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-5/03.05.2019г.

 

 

42

 

АВИДАН АЛИЕВА

ИНСПЕКТОР

 

ДН-35/09.05.2019г.

 

 

43

 

КРАСИМИР СТОЕВ

ИНСПЕКТОР

 

ДН-10/03.05.2019г.

 

 

44

 

ПЕТЬО ПЕТКОВ

ИНСПЕКТОР

 

 ДН-30/08.05.2019г.

 

 

45

 

ДОНКА БОЙЧЕВА

ИНСПЕКТОР

 

 ДН-6/03.05.2019г.

 

 

46

 

МИТКО ИЛИЕВ

ИНСПЕКТОР

 

ДН-28/08.05.2019г.

 

 

47

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

ИНСПЕКТОР

 

ДН-38/13.05.2019г.

 

 

48

 

ВЕСЕЛИНА МИНКОВА

ИНСПЕКТОР 

 

ДН-24/08.05.2019г.

 

 

49

 

РУМЯНА РАЙКОВА

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

 

ДН-22/08.05.2019г.