Риск от грип или ваксина ?

31 ян.

     Най-тежката и честа инфекция през есенно-зимния сезон е грипът. Негов причинител е грипният вирус – Influenza virus, с два типа – А и В. Протича с обща отпадналост, висока температура, втрисане, главоболие, болки в ставите, кашлица, хрема. За разлика от другите остри респираторни заболявания грипът засяга целия организъм.

     Всеки може да се зарази от грип. Това е силно заразно заболяване, което се разпространява чрез пръски от горни дихателни пътища при  кихане, кашляне или при допир със заразени предмети.

     Измиването на ръцете със сапун или използването на дезинфектанти за ръце, съдържащи алкохол са ефективни мерки за унищожаване на грипните вируси. Спазването на респираторен етикет / закриване  на устата и носа при кихане и кашляне, използване на еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба се унищожават / съдейства за ограничаване разпространението на вирусите в околната среда.

     Източник на инфекцията е всеки болен с клинично проявени симптоми. Инкубационният период при грипа е от 1 до 4 дни и болният е най-силно заразен в началото на заболяването, като контагиозността е в директна зависимост от тежестта на симптомите. Заразният период е с продължителност 5-7 дни. Препоръчва се домашна „доброволна изолация”  на болните с леки и средно тежки форми, които трябва да останат вкъщи (по възможност в отделна стая) докато имат симптоми. Контактните с болни от грип трябва да използват маски, закриващи носа и устата. Болните с тежки форми на грип, с усложнения, както и с наличие на придружаващи заболявания /сърдечно-съдови, белодробни, диабет/ трябва да се изолират в лечебни заведения за болнична помощ.

     Основно средство за предпазване от заболяване от грип и от възникване на свързаните с него усложнения и преждевременна смърт е сезонната профилактика с грипни ваксини. Съставът на ваксините и антигенната характеристика на ваксиналните щамове ежегодно се актуализира от СЗО в съответствие с данните от вирусологичния надзор.

     Препоръчаният състав на грипните ваксини за сезон 2013/2014г. е:

          А/California/7/2009 (H1N1)pdm09

          A/Victoria/361/2011(H3N2)

          B/Massachusetts/2/2012

     Най-подходящият период за имунизация с противогрипна ваксина е есента – между септември и ноември. Ако сте пропуснали този период може да се ваксинирате  и по–късно, но трябва да имате предвид, че следващите 2-3 седмици, Вие ще изграждате своята защита срещу грипа.

     Особено препоръчително е ваксинирането на деца, възрастни хора и пациенти с: хронични белодробни заболявания – хроничен бронхит, астма, туберкулоза, хронични сърдечно-съдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност, хронични бъбречни заболявания, анемии, намален имунитет, вкл. болните от СПИН, както и лица, които работят в затворени колективи и места с повишен риск от заразяване - училища, здравни заведения, градски транспорт, войнишки колективи, живеещи в общежития и др.

      След закупуване на ваксината, тя трябва да бъде съхранявана в хладилник, на температура от +2оС до +8оС. Не бива да се ваксинирате, ако сте болен от грипоподобно заболяване с температура, кашлица, хрема. Ваксината е  противопоказана при алергия към яйчен белтък.

     Имунизация срещу грип може да се направи при личните лекари, както и в Имунизационен кабинет при РЗИ Габрово. Телефон за контакт 066/840 619.

     Информация за граждани относно употребата на антивирусни препарати през есенно-зимен сезон 2013 - 2014 г.

     Алгоритъм за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип

     Алгоритъм за поведение на общопрактикуващите лекари, лекари в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип