Курсове следдипломна квалификация през 2017 г.

31 мар

МУ Плевен

Уважаеми колеги,

         В РЗИ Габрово се получи План - разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицинкси кадри през 2017 година в Медицински университет, гр. Плевен.

        Програмата може да намерите в РЗИ – ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък.

 

 „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, гр. София.

Уважаеми колеги,

      В РЗИ Габрово се получи Програма на курсове за продължаващо обучение: Тематични курсове и индивидуално обучение през 2017 г. в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, гр. София.

      Програмата касае лекари и професионалисти по здравни грижи.  

     Програмата може да намерите в РЗИ Габрово, ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 – понеделник, сряда и петък

 

Уважаеми колеги,

          В РЗИ Габрово се получи План – разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, Сърдечно съдов център, гр. София.

         При заяване на обучения,  ще се приемат само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

         План – разписанието е качено в Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник в рубриката „За нас” – раздел Учебен отдел. Там се намират и образци на заявките за обучение.

         Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/903 8582; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.  

        Програмата може да намерите и в РЗИ Габрово ул. ”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък.

 

Университетска болница „Лозенец”

Уважаеми колеги,

          В РЗИ Габрово се получи План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г. в Университетска болница „Лозенец” към Софийски университет „Св. Климент Охридски, гр. София.

         Допълнителна информация може да се получи на:

телефон:     02/9607 550; 9607 775

e-mail:         lenchovetz@jahoo.com – Алексей Алексиев

                   gbek@abv.bg – д-р Гинка Бекярова        

          План – разписанието може да намерите и в РЗИ, ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 – понеделник, сряда и петък.