Служители отговарящи за антикорупционни мерки

16 юли

Служители ангажирани с дейности свързани с антикорупционните мерки в РЗИ Габрово са:
      д-р Ирина Моровякова - зам. директор на РЗИ,  член на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Габрово, председател на комисия на РЗИ Габрово, която отваря кутията за сигнали за корупция, и в качеството си на зам. директор съгласно Вътрешните правила за работа със сигнали за корупция в РЗИ Габрово разпорежда, след резолюция от директора, необходимите действия при сигнали за корупция.
     Мариета Папазова – главен секретар на РЗИ, като член на комисия на РЗИ Габрово, която отваря кутията за сигнали за корупция
     Съгласно чл. 22 от Вътрешните правила за работа със сигнали за корупция в РЗИ Габрово всички служители на РЗИ са длъжни да докладват в случай, че установят неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама с цел корупционни практики.