Становище на Регионална здравна инспекция гр. Габрово

19 ное

Относно: Постъпили запитвания на граждани за качеството на питейната вода на територията на гр. Габрово, а така също и за заболяемостта от Вирусен хепатит тип А.
     За периода 01.11.2015 -19.11.2015 г. в РЗИ - гр. Габрово са регистрирани 4 /четири/ случая на хепатит А.
Заболелите са на възраст съответно на: 9 г, 14 г., 35 г и 60 г.
     Заболяемостта е нормална за сезона, в предвид факта , че при това заболяване се наблюдава есенно-зимно преобладаване  /максимум през м. декември/. Механизмът на предаване е фекално орален. Заболяването е известно като "болест на мръсните ръце".
     Случаите са без епидемична връзка помежду си.
     Всички случаи на хепатит А са епидемиологично проучени от инспектори на РЗИ Габрово. На всички контактни до 17-годишна възраст е приложен профилактично гама-глобулин и същите са под медицинско наблюдение, а заболелите са приети за болнично лечение.
     За този период не са регистрирани епидемични взривове и епидемии от хепатит А.
     За периода от 15.09.2015 г. до 19.11.2015 г. в РЗИ Габрово по микробиологични показатели са анализирани 12 проби от водата, подавана в централния водопровод на града. С отклонение са 3 проби по показател коли форми, като отклонението е незначително.
     От местни водоизточници са взети и анализирани 24 проби. С отклонение е 1 проба по показател микробно число - също с незначително отклонение.

     Характерна особеност на водните епидемии е взривоподобно начало и масово заболяване на хора при неблагополучия в   централното водоснабдяване или териториална ограниченост на епидемията сред населението , което се снабдява от даден водоизточник.
     На база досегашният си опит в проучване на епидемии предавани по воден път, РЗИ -Габрово счита, че при регистрираните до този момент случаи на заболяли от Хепатит тип А в гр.Габрово не се касае за предаване на заразата по воден път.