Световен ден без тютюн

30 май

     Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, както и насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.
     „Повишаване на данъците върху тютюневите изделия” е мотото на кампанията за 2014 г. под което ще премине 31 май - Световен ден без тютюн. Световната здравна организация призовава страните за изпълнение на данъчни и ценови политики спрямо тютюневите изделия, което ще помогне за намаляване нивото на потребление на тютюн. Данни от проведени изследвания показват, че увеличението на данъците е особено ефикасна мярка за намаляване нивата на употребата на тютюн сред групите с по-ниски доходи, както и за предотвратяване пропушването сред младите хора. С увеличаване на данъците върху тютюневите изделия намалява нивото на потребление на тютюн средно с 10 %, като в страните с високи доходи намалението е с 4 %, а в страните с ниски и средни доходи до 8 %. Според СЗО глобалната епидемия от тютюн годишно води до смъртта на около 6 000 000 души, от които над 600 000 непушачи умират от излагане на вторичен тютюнев дим. При липса на действие до 2030 г. епидемията ще доведе до смъртта на повече от 8 000 000 души /годишно/.
     Във връзка със Световния ден без тютюн, РЗИ Габрово съвместно с БМЧК Габрово ще проведат кампания в централната градска част на 31 май от 13 часа, по време на която ще се разпространяват здравно-информационни материали и късмети срещу предадени цигари. Материали ще бъдат раздавани и в общините Севлиево, Трявна и Дряново.
     Изнесен Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/ ще бъде разположен в ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров” гр. Севлиево на 31 май от 10 часа, като предварително ще са популяризирани възможностите за анкетиране с теста на Фагерстрьом, регистрация в дигитална платформа за здравни съвети iCoach, измерване нивото на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството карбоксихемоглобин в кръвта.
     31 май се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление. Крайната цел на Световния ден без тютюн е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения, не само от тези разрушителни здравни, но и социални, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.
     Нека в Световния ден без тютюн всички да бъдем отговорни за здравето си!