21 ноември- Международен ден без тютюнопушене

21 ное

   „Спри сега за по-добро здраве утре!” е мотото на кампанията под което ще премине тази година 21 ноември - Международен ден без тютюнопушене. Темата обхваща здравословния начин на живот, превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушене.

Според данни от „Здравния профил за България“- източник Европейската комисия, разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е почти седем процентни пункта над средното за Европейския съюз. Повече от един на всеки трима пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушенето сред младежите е сходно. Разпространението на тютюнопушене сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС /21%, след Хърватия/, докато при 15-годишните момичета, което е най-високо в ЕС – са редовни пушачи.

Разкритият в РЗИ Габрово Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене /ККОТ/ обявява на 21.11.2019г. Ден на отворените врати. На всички желаещи посетители освен безплатни консултации, ще бъде  направено и изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта.

Сред планираните дейности са и четири беседи, които в периода от 18.11. до 29.11.2019г. ще се проведат с млади хора в областни училища. Ще бъдат направени демонстрации сред подрастващите с интерактивни пособия /пушещата кукла СЮ/ с цел децата лично да наблюдават, колко катран се отделя от една изпушена цигара. На големите ученици, ще бъде предоставена възможността да се тестват с т.нар. алко-очила.

 На територията на Област Габрово ще бъдат раздавани здравно-образователни материали, като част от кампанията по повод Международния ден без тютюнопушене.

Целта на всички посочени инициативи е да се акцентира върху предпочитането на непушенето , както и към повишаване толерантността на пушачите към непушачите.