Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

29 ное
     На 1-ви декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Кампанията през тази година ще премине под надслов „Животът е безценен. Не го проигравай!”. Тази година денят се отбелязва за 25-ти път. През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.
      През последните 24 години, този ден се утвърждава като един от най-успешните здравни дни в световната история. Понастоящем той е признат от и се отбелязва в над повече от 190 държави по света. Новият слоган на Световната кампания за борба с ХИВ/СПИН за периода 2011-2015 г. е “Да сведем до нула” (Getting to zero). Той отразява новата визия на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН за постигане на нулева честота на новите случаи на ХИВ инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, до 2015 г. (Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths). 
      Последните данни за СПИН в България показват, че България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Според данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2011 г. честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5.7 случая на 100 000 население. За България честотата на новите случаи с ХИВ е 2.7 случая на 100 000. 
      Общият брой на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването лица, живеещи с ХИВ/СПИН към 14 ноември 2013 г., е 1809 души.
      Според пътя на предаване на инфекцията отново се наблюдават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 38,5 % и инжекционно употребяващи наркотици – 15,6%. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (за сравнение – те са представлявали 25,4% от всички новорегистрирани през 2012 г.) и значително се увеличава делът на лицата сред хомо- и бисексуалната общност.
      Запазва се тенденция за концентриране на ХИВ-серопозитивни случаи основно в по-големите области на страната: София (67), Пловдив (26), Пазарджик (13), Варна (12), Благоевград (5), Добрич (5), Хасково (9), Бургас (6) и др. 
      Очертава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените е 59 години. 
      България се намира на кръстопътя на два вида ХИВ епидемии. В Западна и Централна Европа приблизително 900 000 са лицата, живеещи с ХИВ, а в Източна Европа и Централна Азия те са приблизително 1,4 милиона. Епидемията в региона на Източна Европа и Централна Азия е най-бързо развиваща се, където новоинфектираните с ХИВ лица за 2011 г. са приблизително 140 000 лица, като най-голям дял от новите инфекции са сред хората, които венозно употребяват наркотици. В същото време, новоинфектираните с ХИВ лица в Централна и Западна Европа са 30 000 и епидемията е най-вече сред мъжете, които правят секс с мъже. Основният път на предаване на инфекцията в Централна и Западна Европа е при необезопасени сексуални контакти между мъже, докато в Източна Европа и Централна Азия е кръвният път чрез инжекционна употреба на наркотици.
      Въпреки това България запазва ниското разпространение на ХИВ, наблюдавано ежегодно, като броят на новите случаи с ХИВ нараства с умерени темпове. Епидемията в България е концентрирана главно в групите на инжекционно употребяващите наркотици и мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже, като тенденцията е да нараства делът на втората група. 
       Във връзка с настоящата кампания по повод 1 декември РЗИ Габрово съвместно с БМЧК Габрово ще проведат обучения с децата, настанени в институции. На 1 декември 2013г. в МОЛ Габрово доброволците от БМЧК ще проведат кампания. На 3 декември ще си проведе междуинституционална среща на тема „Рисковото поведение на младите хора и методи за превантирането му”. 
        В микробиологичната лаборатория на РЗИ Габрово, всеки желаещ може да провери своя ХИВ статус безплатно и анонимно ежедневно в рамките на работното време на лабораторията от 7.30 до 16.00 ч. По време на лятната АНТИСПИН кампания в лабораторията безплатно и анонимно са проверили своя ХИВ статус 65 лица, а от началото на 2013г. до края на месец септември изследваните са общо 564 лица.