„Ти нямаш нужда от тях! Те имат нужда от теб!”

20 ное
е мотото на кампанията под което ще премине тази година 21 ноември - Международен ден без тютюнопушене. Борбата с никотина продължава. 
     Всеизвестно е, че тютюневите изделия водят до пристрастяване и увреждат човешкото здраве. Те убиват повече от половината от своите потребители. Ако през 20 век тютюневите изделия са причинили 100 милиона умирания по света, то през 21 век  по данни на СЗО, тази цифра ще достигне до 1 милиард. Ако се запази тенденцията за увеличаване на тютюневите изделия, през 2030 г. се очаква 5,6 мил. души да загубят живота си заради тях. Тази цифра ще представлява 70% от всички умирания за година.
     Последните оценки в страните от Европейския съюз (ЕС) през 2012 г. показват, че броят на пушачите остава висок и 28% от населението като цяло в ЕС пуши. Цигари употребяват 95% от пушачите в Европа, пури пушат 3%, а лула – 2%. Почти половината от пушачите (46%) изпушват по 11-20 цигари дневно, 26% пушат по 6-10 цигари дневно, а 16% са леки пушачи – 1-5 цигари дневно
     През 2012г. между държавите членки се отбелязват значителни разлики по този индикатор. Най-високи средни стойности се наблюдават в Кипър (20.5 цигари дневно), Гърция (19.4 цигари дневно) и България (18.3 цигари дневно).
     Най-много пушат:
        Ø мъжете;
        Ø лицата на възраст 25-54 години;
        Ø безработните, заетите с физически труд и самонаетите;
        Ø лицата с по-нисък социално-икономически статус.
      Като цяло европейците започват да пушат малко преди навършване на 18-годишна възраст. Средната възраст на пропушване при мъжете е малко по-ниска от тази на жените.
       За кампанията партньори на Регионалната здравна инспекция Габрово тази година са БМЧК Габрово и доброволци от ТУ Габрово. Организиран е изнесен консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, който ще се проведе във фоайето на Интеграла на 21.11.2013 г. в 10 часа. Ще бъде  направено изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта. В централната част на града ще се проведе активна борба с тютюнопушенето чрез популяризиране на следните теми:
        1. Вредата на цигарите за човешкото здраве за самите пушачи и околните.
        2. Материалното ощетяване за самите пушачи и техните близки.
    Ще бъдат раздадени здравно-образователни и рекламни материали на всички участници.
        Целта на кампанията е да се акцентира върху предпочитането на непушенето, както и към повишаване толерантността на пушачите към непушачите.