Указания ваксиниране

09 дек

Уважаеми колеги,

     От 05.12.2014 РЗИ Габрово ще разполага с шесткомпонентна ваксина (Hexacima) и с петкомпонентна (Pentaxim).

     В зависимост от това, дали е започната имунизацията с четирикомпонентна ваксина (Tertaxim) или с петкомпонентна (Pentaxim) и според това дали на детето е поставен или не втори прием на противохепатитна ваксина (Engerix B), имунизацията трябва да се завърши по различен начин!

За улеснение на работата Ви, предлагам вариантите с кодовете по табулограмите:

Вариант 1:
Поставен:
I-ви прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 42 (през първите 24 часа)

Започва се с:
I-ви прием шесткомпонентна ваксина (Hexacima) код 16 (от 2-ри месец)
II-ри прием шесткомпонентна ваксина (Hexacima) код 17 (от 4-ти месец)
III-ти прием шесткомпонентна ваксина (Hexacima) код 18 (от 6-ти месец)

Ре-имунизация петкомпонентна (Pentaxim) (от 18-ти месец)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант 2:
Поставени:
I-ви прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 42 (през првите 24 часа)
II-ри прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 43 (на 1 месец)

Започва се с:
I-ви прием петкомпонентна (Pentaxim) код 27 (от 2-ри месец)
II-ри прием петкомпонентна (Pentaxim) код 28 (от 3-ти месец)
III-ти прием петкомпонентна (Pentaxim) код 29 (от 4-ти месец)

III-ти прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 44 (от 6 месец)

Ре-имунизация петкомпонентна (Pentaxim) (от 16-ти месец)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант 3:
Поставени:
I-ви прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 42 (през првите 24 часа)
II-ри прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 43 (на 1 месец)

I-ви прием четирикомпонентна ваксина (Tertaxim) код 19 (от 2-ри месец)

Продължава се с:
II-ри прием петкомпонентна (Pentaxim) код 28 (от 3-ти месец)
III-ти прием петкомпонентна (Pentaxim) код 29 (от 4-ти месец)

III-ти прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 44 (от 6 месец)

Ре-имунизация петкомпонентна (Pentaxim) (от 16-ти месец)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант 4:
Поставени:
I-ви прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 42 (през првите 24 часа)
II-ри прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 43 (на 1 месец)

I-ви прием четирикомпонентна ваксина (Tertaxim) код 19 (от 2-ри месец)
II-ри прием четирикомпонентна ваксина (Tertaxim) код 20 (от 3-ри месец)

Продължава се с:
III-ти прием петкомпонентна (Pentaxim) код 29 (от 4-ти месец)

III-ти прием противохепатитна ваксина (Engerix B) код 44 (от 6-месец)

Ре-имунизация петкомпонентна (Pentaxim) (от 16-ти месец)


Пневмококовата ваксина (Synflorix) се поставя във всички случаи по познатата схема:

I-ви прием пневмококова (Synflorix) код 48 (от 2-ри месец)
II-ри прием пневмококова (Synflorix) код 48 (от 3-ри месец)
III-ти прием пневмококова (Synflorix) код 49 (от 4-ри месец)

     Последната актуализация на Наредба 15 – за имунизациите в Р. България може да намерите в ДВ бр. 92/2014г.

     Имунните статуси на всички деца родени след 01.01.2014 г . ще Ви бъдат изпратени, по ел. поща или на хартиен носител.

     Моля, подхождайте към всеки случай с повишено внимание!


Д-р Т. Велиславова
Директор на дирекция „НЗБ”, РЗИ Габрово