Внимание - малария

22 юни

НА ВНИМАНИЕТО

на ОПЛ и

Ръководителите на

лечебни заведения за

болнична и извънболнична помощ

област Габрово

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             Засиленият мигрантски поток от държави с разпространена малария към страните от Европейския съюз, включително и България, през последните години създава риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването. Всяка следваща година броят на внесените случаи в нашата страна нараства. В България през 2015г. са регистрирани 20 внесени случая на малария, а през 2016г. вече са 28. От тях диагнозата е доказана при 9 български граждани (1 е починал), двама   чужденци и 17 бежанци, настанени в СДНВЧ гр. Любимец, РПЦ гр. Харманли и регистрационно-приемателните центрове в гр. София.

            С настъпването на потенциалния малариен сезон в България (от април до октомври), нараства рискът за заразяване на специфичните преносители – комарите от род Анофелес и появата на местни случаи на малария.

          Във връзка с това и в изпълнение на препоръките на Глобалната маларийна програма на СЗО е необходимо:

            На първо място!

            Не забравяйте – малария може да бъде внесена целогодишно!

     Химиопрофилактика на пътуващите:

  • Маларон – не е регистриран в България. Регистриран е в Европейските страни (търси се на летищата). Започва един ден преди влизане в страната 1 табл. дневно, продължава се по време на престоя и 7 дни след завръщането в България.
  • Мефлохин /Лариам / - 1 таблетка седмично – започва се най-малко една седмица преди пристигане в рисковия район / препоръчва се 2-3 седмици преди пристигане / и се продължава до 4 седмици след напускането му. И този препарат липсва на пазара в България.
  • Доксициклин – 1 таблетка от 100мг. дневно. Започва се един ден преди пристигане в рисковия район и се продължава до 4 седмици след напускането му.

     За разпространението на Маларията в света, риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика ДА СЕ ТЪРСИ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ.

  • на всяко лице с фебрилитет да се снема епидемиологична анамнеза.
  • регистрация и наблюдение за 3 години от датата на последното завръщане в България на всеки гражданин, пристигнал от ендемична за малария страна и при фебрилитет през този период незабавно изследване.
  • при съмнение за малария пациентът се настанява в помещение без достъп на комари и незабавно се вземат кръвни проби.
  • РЗИ се уведомява по телефона в срок до 24 часа.

   Болните от малария се лекуват само стационарно във Вътрешно или Детско отделение.