Информация за водоснабдяването с питейна вода в регион Габрово към 10.30 ч. на 27.10.2014 год.

27 окт

     Вследствие на интензивните дъждове, започнали на 23.10.2014 год., в чашата на яз. „Христо Смирненски” се е получило интензивно замътване на водата. Към момента това замътване не може да бъде отстранено чрез пречиствателната станция за питейни води . В сайта на РЗИ Габрово е публикувана информация за гражданите.
     Водата се обеззаразява с хлор в количество 0,5-0,6 мг/л и не е опасна за здравето на хората, но се препоръчва на гражданите да използват за пиене и готвене бутилирани води (минерални, трапезни и изворни). Водата, която се подава в мрежата може да бъде използвана за битови цели. Ежедневно се вземат проби за химичен и микробиологичен анализ от населените места в общини Габрово и Севлиево.
     По възможност трябва да се осигури вода чрез водоноски и в търговската мрежа да се доставят допълнително количество бутилирани води, и се уведоми ОДБХ гр. Габрово за проблема, възникнал с питейната вода.
     От „В и К” ООД гр. Габрово не може да се определи точното време за отстраняване на проблема.
Водата от водоснабдяванията „Сапатовец” и „Малуша” се пречиства механично и към момента няма данни за замътване.
     В община Севлиево няма водоснабдяване в селата Градница, Агатово и Крамолин поради спиране на електричеството и неработещи помпи. След възстановяване на електрозахранването ще бъде възстановено водоподаването и ще бъдете уведомени допълнително.
     В общините Трявна и Дряново няма проблеми с водоснабдяването към настоящия момент.
     Регионална здравна инспекция Габрово препоръчва спазване на необходимата дезинфекция в рисковите заведения и други обществени места.