Започва сезон „лято 2017“

23 юни

     На територията на област Габрово са разкрити 38 плувни басейна.

     Kъм настоящия момент функционират 3 закрити плувни басейна: в хотел „Боженците Релакс“- с. Боженци, в хотел „Боженци“- с. Черневци и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“-Габрово. Същите представят периодично проби от водата в басейните в РЗИ Габрово. Резултатите от проведените анализи съответстват на здравните изисквания.

     За два от откритите плувни басейни в хотел „Сезони“ на „Перота Холдинг“ ООД-гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев“ №11 и в кв. „Трендафил“, плувен комплекс „Трендафил“ на „ГТ Релакс“ ЕООД-гр. Габрово вече са предоставени и отчетени първите 72 - часови проби на водите. Не са установени отклонения от здравните изисквания.

     Останалите плувни басейни в областта са в период на профилактика и подготовка (представяне и анализ на проби от водата за разрешаване функционирането на обектите, текущи ремонти и др.) за стартиране на сезон „лято 2017“.

     Във връзка със спазване изискванията на Наредбата за водноспа-сителната дейност и обезопасяването на водните площи (обн. в ДВ бр. 65/1996 г., доп. в ДВ бр. 68/2013 г.) предстои и контрол, осъществяван от комисии, определени от кметовете на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.