Завърши вторият етап на измерванe нивата на радон в жилища

27 май

     Радонът е втората след тютюнопушенето причина за възникване на рак на белия дроб и водеща причина за непушачи.     Tова е радиоактивен газ, който се образува при разпадането на уран в почвите и скалите. Придвижва се на големи разстояния, достига до повърхностните земни слоеве, до въздуха и прониква в жилищата. Установяване нивата на радон се извършва с детектори в приземните или първи етажи на обитаеми сгради, които са по близо до почвата. Там се очаква концентрацията на радон да е най ‐ висока.
     Поставянето на детекторите в жилищата на гражданите започна от края на месец април и началото на месец май през 2015 година.
     През месец май 2016 година завърши втората фаза на дългосрочното проучване нивата на радон в жилища по „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 година“. Това беше осъществено от служителите на дирекция "Обществено здраве" при РЗИ Габрово със съдействието на четирите общини: Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.
     Програмата е предвидена за измервания в обитаеми жилищни сгради.
     Детекторите вече са събрани от гражданите, изпратени са в Националния център по радиобиология и радиационна защита. Предстои да бъдат обработени и да се определи средногодишната концентрация на радон (скринингова оценка за облъчването на населението от радон в приземните етажи на жилищата).