Звено предоставящо достъп до обществена информация

16 мар

гр. Габрово

ул. "Райчо Каролев" 2,

Дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване"

Деловодство ет. 1, ст. 101 

тел. 066 840 604

e-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

раб. време от 8.30 до 17 часа без прекъсване