a a a

Административно обслужване - Работно време

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
ул."Райчо Каролев" № 2 ет. 1, ст. 101, тел. 066/ 840 604
Работно време:  всеки работен ден
от 8:30ч. до 17:00ч.

 ДИРЕКТОР
ул."Райчо Каролев" № 2 ет. 1, ст. 104, тел. 066/ 840 600 

Приемен ден: понеделник от 10:30ч. до 12:00ч.

 ЗАМ. ДИРЕКТОР
ул."Райчо Каролев" № 2 ет. 1, ст. 103, тел. 066/ 840 601

Приемен ден: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

 РКМЕ
ул."Брянска" 1, ет. 1 

Работно време с граждани:
понеделник - петък от 09:00 ч. до 12:00 ч.
телефон за информация в РКМЕ: 066/ 809 576

a a a