a a a

Декларации по ЗПУКИ

Списък на служителите от РЗИ - Габрово, подали декларации

по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

              
структурни звена и длъжности име
Ръководство  
Заместник директор д-р Ирина Моровякова
Главен секретар Николай Недялков
Обща администрация  
Дирекция "Административно правно, финансово и стопанско обслужване"  
Директор на дирекция Мариета Папазова
Главен счетоводител Росица Ангелова
Старши експерт Павлина Стефанова
Главен специалист Веселин Василев
Младши експерт

Ивелина Владимирова

Главен специалист Пенка Цветкова
Специализирана администрация  
Дирекция "Медицински дейности"  
Директор на дирекция  
Главен инспектор д-р Мирко Немски
Главен инспектор  
Главен инспектор д-р Татяна Василева
Старши експерт Тихомир Брънеков
Старши експерт Милена Бояджиева
Инспектор Севда Въгленова
Младши експерт

Ина Иванова

Анета Богданова

Старши специалист Румяна Чолакова
Специалист Светлана Ташева
Дирекция "Обществено здраве"  
Директор на дирекция д-р Наньо Димов
   
Старши инспектор Дора Стоева
Инспектор Лена Луканова
Инспектор  
Инспектор Ралица Вуцова
Инспектор Красимир Стоев
Инспектор Донка Бойчева
Инспектор Петьо Петков
Инспектор

Авидан Алиева

Габриела Петкова

   
Старши инспектор  
Старши инспектор Таня Асенова
Старши експерт  
Старши експерт д-р Ивелин Събчев
Инспектор  
Инспектор Веселина Минкова
   
Старши експерт  Соня Радионова
Младши експерт  Антоанета Станчева
Старши експерт  Веселин Вълчев
 Младши експерт  
 Главен специалист  Диана Стойчева
 Главен специалист  Емилия Илиева
 Главен специалист  Румяна Райкова
 Главен специалист  
 Главен специалист  
 Дирекция "Надзор на заразните болести"  
 Директор дирекция  д-р Татяна Велиславова
   
 Старши експерт  
 Старши експерт  Тотка Колева
 Инспектор  Ренета Касърова
 Инспектор  Цецка Илиева
 Инспектор  
 Инспектор  Пенка Златева
 Инспектор  Ценка Максимова
 Инспектор  Галина Ненкова
Инспектор  Пламен Цонев
 Старши експерт  
 Старши експерт  
 Младши експерт  
 Младши експерт  Галя Маджарова

 Младши експерт

Живка Вълчева

 

a a a