a a a

Декларации по ЗПУКИ

Списък на служителите от РЗИ - Габрово, подали декларации

по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

              
структурни звена и длъжности име
 Ръководство  
Заместник директор д-р Ирина Моровякова
Главен секретар Николай Недялков
 Обща администрация  
 Дирекция "Административно правно, финансово и стопанско обслужване"  
Директор на дирекция Мариета Папазова
Главен счетоводител Росица Ангелова
Старши експерт Павлина Стефанова
Главен специалист Веселин Василев
Младши експерт

Ивелина Владимирова

Главен специалист Пенка Цветкова
 Специализирана администрация  
 Дирекция "Медицински дейности"  
Главен инспектор д-р Мирко Немски
Главен инспектор д-р Татяна Василева
Старши експерт Тихомир Брънеков
Старши експерт Милена Бояджиева
Младши експерт Ина Иванова
Инспектор Севда Въгленова
Младши експерт

Анета Богданова

Старши специалист Румяна Чолакова
Специалист Светлана Ташева
 Дирекция "Обществено здраве"  
Директор на дирекция д-р Наньо Димов
Старши инспектор Дора Стоева
Инспектор Лена Луканова
Инспектор Ралица Вуцова
Инспектор Красимир Стоев
Инспектор Донка Бойчева
Инспектор Петьо Петков
Инспектор

Авидан Алиева

Старши инспектор Таня Асенова
Старши експерт Антоанета Станчева
Старши инспектор д-р Ивелин Събчев
Младши експерт Веселка Василева
Инспектор Веселина Минкова
Старши специалист Ивка Ганчева
Инспектор Митко Илиев
Старши експерт Веселин Вълчев
Младши експерт Денка Ненова
Главен специалист Румяна Райкова
 Дирекция "Надзор на заразните болести"  
Директор дирекция д-р Татяна Велиславова
Старши експерт Тотка Колева
Инспектор Ренета Касърова
Инспектор Цецка Илиева
Инспектор Христо Христов
Инспектор Стефка Александрова
Инспектор Пенка Златева
Инспектор Ирена Братойчева
Инспектор Пламен Цонев
Инспектор Велина Тонева
Младши експерт Галя Маджарова

 

a a a