a a a

Декларации по ЗПУКИ

Списък на служителите от РЗИ - Габрово, подали декларации

по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

              
структурни звена и длъжности име
Ръководство  
Заместник директор д-р Снежанка Дончева
Главен секретар Николай Недялков
Обща администрация  
Дирекция "Административно правно, финансово и стопанско обслужване"  
Директор на дирекция Мариета Папазова
Главен счетоводител Росица Ангелова
Старши експерт Павлина Стефанова
Младши експерт Дора Бояджиева
Младши експерт Ивелина Владимирова
Главен специалист Галина Генчева
Специализирана администрация  
Дирекция "Медицински дейности"  
Директор на дирекция д-р Ирина Моровякова
Главен инспектор д-р Мирко Немски
Главен инспектор д-р Иван Недков
Главен инспектор д-р Татяна Василева
Старши експерт Тихомир Брънеков
Старши експерт Милена Бояджиева
Инспектор Севда Въгленова
Младши експерт Ина Иванова
Старши специалист Румяна Чолакова
Специалист Светлана Ташева
Дирекция "Обществено здраве"  
Директор на дирекция д-р Наньо Димов
отдел "Държавен здравен контрол"  
Началник отдел Дора Стоева
Инспектор Лена Луканова
Инспектор Мариана Шумкова
Инспектор Ралица Вуцова
Инспектор Красимир Стоев
Инспектор Донка Бойчева
Инспектор Петьо Петков
Инспектор Авидан Алиева
отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"  
Началник отдел Даниела Пенева
Старши инспектор Таня Асенова
Старши експерт  
Старши експерт д-р Ивелин Събчев
Инспектор Пламен Цонев
Инспектор Веселина Минкова
 отдел "Лабораторни изследвания" (орган за контрол вид А)  
 Началник отдел  Соня Радионова
 Главен експерт  Антоанета Станчева
 Старши експерт  Веселин Вълчев
 Младши експерт  Живка Вълчева
 Главен специалист  Диана Стойчева
 Главен специалист  Емилия Илиева
 Главен специалист  Румяна Райкова
 Главен специалист  Виолетка Стефанова
 Главен специалист  
 Дирекция "Надзор на заразните болести"  
 Директор дирекция  д-р Татяна Велиславова
 отдел "Противоепидедемичен контрол"  
 Началник отдел  
 Старши експерт  Тотка Колева
 Инспектор  Ренета Касърова
 Инспектор  Цецка Илиева
 Инспектор  Димка Спасова
 Инспектор  Пенка Златева
 Инспектор  Ценка Максимова
 Инспектор  Галина Ненкова
 отдел "Медицински изследвания"  
 Началник отдел  
 Старши експерт  д-р Соня Чакалова
 Младши експерт  Роза Танчева
 Младши експерт  Галя Маджарова

 Младши експерт

 Младши експерт

 Цветанка Македонска

 Марийка Георгиева

 

a a a