a a a

Епидемична обстановка

 

  Заразна заболеваемост за периода:     13.05.2019 - 19.05.2019    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит 2 7     9  
  Ротавирусен гастроентерит 1       1  
  Скарлатина 1       1  
  Варицела   1 3 1 5  
  ТБК 1       1  
  Аскаридоза 2       2  
            0  
            0  
            0  
  всичко 7 8 3 1 19 0
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания) 75,36  %   на 10000.
               

 

 

  

  

   

 

a a a