a a a

Епидемична обстановка

  

  Заразна заболеваемост за периода:     04.03.2019 - 10.03.2019    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит 2 5 1   8  
  Варицела 1   7   8  
  Скарлатина 1 1     2  
  Ламблиоза 1       1  
            0  
            0  
            0  
            0  
            0  
  всичко 5 6 8 0 19 0
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)  88,66   %   на 10000.

  

   

 

a a a