a a a

Епидемична обстановка

  Заразна заболеваемост за периода:     22.06.2020 -28.06.2020    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит   3     3  
  Аскаридоза 4       4  
  ТБК     1   1  
  Ку - треска 1 1     2  
  COVID - 19 1       1  
               
               
               
               
  всичко 6 4 1 0 11  

 

 

 

  

  

   

 

a a a