a a a

Епидемична обстановка

  Заразна заболеваемост за периода:     09.09.2019 - 15.09.2019    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит 4 2 1   7  
  Ротавирусен гастроентерит 2       2  
  ТБК   1     1  
  Вирусен менингоенцефалит   1     1  
  Лаймска болест 3       3  
            0  
            0  
               
               
  всичко 9 4 1 0 14  
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)     55,72         %   на 10000

 

 

 

  

  

   

 

a a a