a a a

Епидемична обстановка

 

  Заразна заболеваемост за периода:     04.11.2019 -10.11.2019    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит 2 9 1   12  
  Варицела   7     7  
  Епидемичен паротит   1     1  
            0  
            0  
            0  
            0  
               
               
  всичко 2 17 1 0 20  
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)   93,92  %  на 10000.

 

 

  

  

   

 

a a a