a a a

Епидемична обстановка

 

  Заразна заболеваемост за периода:     13.01.2020 -19.01.2020    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит 1 1     2  
  Варицела 3 41   1 45  
  ТБК   1     1  
  Скарлатина 2       2  
            0  
            0  
               
               
               
  всичко 6 43 0 1 50  
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)      130,34       %  на 10000.

 

 

  

  

   

 

a a a