a a a

Епидемична обстановка

 

               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Варицела 3 1     4  
  Аскаридоза 1       1  
  TBK   1     1  
               
               
               
               
               
               
  всичко 4 2 0 0 6  
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)      78,59        %  на 10000.

 

 

  

  

   

 

a a a