a a a

Епидемична обстановка

 
  Заразна заболеваемост за периода:     21.09.2020 -27.09.2020    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  COVID - 19 11 3   1 15  
  Вирусен хепатит тип А   1     1  
            0  
            0  
            0  
            0  
            0  
            0  
            0  
  всичко 11 4 0 1 16  

 

 

   

 

a a a