a a a

Епидемична обстановка

  Заразна заболеваемост за периода:     03.09.2018г. - 09.09.2018г.      
                 
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.  
  Ентероколит 8 1     9    
  Скарлатина 2       2    
  Лаймска болест  4       4    
            0    
            0    
            0    
            0    
            0    
            0    
  всичко 14 1 0 0 15    
                 
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)           146,30         %   на 10000  

  

a a a